Our People

Jethabhai  શ્રી જેઠાભાઈ વી. પરમાર, મહા-મંત્રી, ધાણધાર વણકરસમાજ, બનાસકાંઠા.

IMG-20160510-WA0005 New  શ્રી રામજી ભાઈ ડાભી, પ્રમુખ –  આશિષ સરાફી મંડળી, પાલનપુર.

WP_20160508_20_04_09_Pro  શ્રી સતીશ રાષ્ટ્રપાલ, સામાજિક કાર્યકર, પાલનપુર.

IMG-20160518-WA0008  શ્રી  ગણેશભાઈ પરમાર, સામાજિક કાર્યકર, પાલનપુર.